Sumární vzorec: C8H18
Molární hmotnost: 114,22 g/mol
Hustota: 0,703 g/cm3
Bod tání: -57 °C
Bod varu: 126 °C
Tenze par: 15hPa (20 °C)

Zdravotní rizika

• Vdechnutí nebo polknutí může vést ke zdravotním   obtížím (konzumovat jeho dílo s mírou)
• Odmašťuje kůži (nemá rád profesora Snapa)
• Záněty kůže (chytne a nepustí)
• Zvracení s bolestmi žaludku (pouze u těch, kteří nepochopili jeho dílo)
• Může dráždit dýchací cesty a zažívání, např. pálení a škrábání (jeho tvorbu je někdy těžké strávit)
• Může dráždit oči, např. pálení a slzení (jeho dílo musí dojmout)
• Plicní edém (jeho přednášky se těžko rozdýchávají)
• Poškození srdce (je to srdeční záležitost)
• Mohou se vyskytnout závratě, bolesti hlavy, malátnost až k bezvědomí nebo jiné poruchy činnosti mozku (pochopení jeho díla je VELMI náročné)

Bezpečnostní opatření

• Uchovávat na dobře větraném místě (je to síla!)
• Nesmí se dostat do rukou dětem (kromě jeho pedagogické tvorby Studená dvanáctka)
• Nevypouštět do kanalizace (nepatří zdaleka do odpadu dějin)
• V jeho přítomnosti nekouřit – je vznětlivý (nulová tolerance kouření)