Oktan Team - nesourodně soudržný spolek pro propagaci díla prof. dr. et dr. Oktana Esotera, CSc, Ph.D, čítající jednu ženu, tři muže a spoustu ztřeštěných myšlenek.

Autoři divadelních her inspirovaných seriály Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica a filmy Star Wars: Hluboký vesmír, obraz devátý, Staré pověsti vesmířanské a Švěstkové pyré.
Poznejte Pravdu! Pobavení a poučení, to je naše motto!

Všichni byli před Oktanem postiženi náklonností k fenoménu Star Trek, která přes usilovné ataky jiných vesmírů (Star Wars, BSG, SG-1, Harry Potter) stále trvá. Díky tomuto fenomému se také seznámili, budiž mu věčná chvála. Po propadnutí oktanpunku mají mnohém méně času než předtím.
Na vlastní oči můžete tento exotický spolek vidět na různých SF&F akcích. Poznávací heslo: Síra s Vámi!

Naše díla jste již mohli zhlédnout na mnoha conech, za všechny jmenujme Pilscon 2003, Festival Fantazie 2004 a Festival Fantazie 2005.
Doposud jsme předvedli dvě představení - Hluboký vesmír, obraz devátý a Staré pověsti vesmířanské. Nyní - na Festival Fantazie 2006 - však chystáme něco mimořádného.
Přátelé, nová hra Švestkové pyré kvalitativně překonává veškerou současnou lidskou divadelní tvorbu, a od výše jmenovaných předchůdců se liší především markantním posunem k profesionalitě výpravy a propagace.
Můžeme vás tedy všechny srdečně pozvat, abyste v červenci přijeli do Chotěboře a objevili... ano, nebojíme se to říct, objevili pravdu. Síra s vámi!

Podrobnosti o členech Oktan Teamu na vás čekají!