Sumární vzorec: C8H18
Molární hmotnost: 114,22 g/mol
Hustota: 0,703 g/cm3
Bod tání: -57 °C
Bod varu: 126 °C
Tenze par: 15hPa (20 °C)

Oktan je čistá bezbarvá tekutina, řadící se k alkanům.
V chemickém názvosloví je správně označován jako n-Oktan, všeobecně je však rozšířeno prosté označení Oktan (jak jinak, slavné jméno mluví samo za sebe). Mimo n-Oktanu je známo ještě 17 jeho izomerů (prostých napodobitelů nehodných pozornosti).
Oktan vře při 126 °C (ostatní už jsou odvaření).
Je vznětlivý, bod vzplanutí je již při 13 °C (nedráždit ho zbytečně), bod vznícení naopak až při 210 °C (je připraven na globální oteplování).
Směsi se vzduchem v objemu 1,0 až 6,5 procent jsou explozivní (v jeho přítomnosti ani nedýchat).
Je lehčí než voda (autor bestselleru Hubneme s Oktanem), ve vodě se rozpouští pouze 0,1 g/l (přesto je čistotný).
Najdeme ho jako součást zemního plynu (všude vleze).

Chcete vědět víc?

(Zdravotní rizika a Bezpečnostní opatření)

Zajímá-li vás však spíše samotný profesor Oktan Esoterus, radíme vám pokračovat!