Sumární vzorec: C9H20
Molární hmotnost: 128,26 g/mol
Hustota: 0,718 g/cm3
Bod tání: -51 °C
Bod varu: 151 °C
Tenze par: 4,2 hPa (20 °C)

Nonan je bezbarvá hořlavá tekutina, řadící se k alkanům.
V chemickém názvosloví je správně označován jako n-Nonan, všeobecně je však rozšířeno prosté označení Nonan (jak jinak, přiživuje se na slávě svého bratra Oktana).
Mimo n-Nonanu je známo ještě jeho 35 teoretických izomerů (samozřejmě mu nevěříme, že by měl tolik napodobitelů).
Nonan vře při 151 °C (aby naštval bratra Oktana, který vře již při 126 °C).
Bod vzplanutí je při 31 °C (nedráždit ho v letních měsících), bod vznícení naopak až při 205 °C (je připraven na globální oteplování hůře než jeho bratr Oktan).
Ve vodě je nerozpustný, naopak se dobře rozpouští v organických rozpouštědlech (ať víte, jak se ho zbavit). Stejně jako Oktan tvoří explozivní směsi se vzduchem.

Chcete vědět víc?

(První pomoc při kontaktu)

Zajímá-li vás však spíše proslulý Nonan Esoterus, radíme vám pokračovat!