Stěžejní díla Oktana Esotera:

» Temná devítka
» Světlá desítka
» Jára Cimrman trekkující
» Staré pověsti vesmířanské
» Švestkové pyré
» Osm zastavení agenta 008
» Star Trek: €uroprise

Oktanpunk je literárněfilosofické hnutí původem z jihovýchodní Asie.

Za jeho duchovního otce je považován prof. dr. et dr. Oktan Esoterus, CSc, Ph.D. Tento vrcholně progresivní směr absolutní popularitou mnohonásobně převyšuje věhlas v západním světě nyní populárního proudu New Weird.

Oktanpunk myšlenkově vychází z dogmat postmoderního románu, viktoriánského dramatu a kyberpunku. Tato "trojí jednota", zdánlivě neslučitelná, je základním předpokladem zařaditelnosti daného díla mezi tuto pokrokovou tvorbu.

Po útocích z 11. 9. 2001 se pozice oktanpunku na západních trzích značně zhoršila - profesor Esoterus totiž neváhá svá díla protknout islamistickými prvky, aby tak bojoval proti xenofobii a konzumní společnosti.
Jak sám říká: „Ano, jsou dny, kdy na mne padnou chmury a já si připadám jako Cervantesův Don Quijot, ovšem jako nikdo v dnešním světě, ani já se nesmím vzdávat a musím jít pevně za svým cílem.“

Dodejme, že v nedávné době oktanpunk prorazil na trhu v Kanadě, takže se snad blýská na lepší časy...